viernes, 27 de marzo de 2009

Cositas...

Buenas.

Siento la tardanza en subiros algo, pero he tenido bastantes problemas a la hora de actualizar el blog.

Paso directamente a comentaros lo que se ha terciado estos días.


La plataforma ha recibido más apoyos:


Carmen Codoñer Merino

Catedrática Emérita de la Universidad de Salamanca

Doctor Hornoris Causa por las Universidades de Caen, Lisboa y UPV/EHUJuan Antonio González Iglesias

Profesor de Filología Latina de la Universidad de Salamanca y Poeta

Premio Internacional de Poesía Generación del 27 2002

Premio Loewe 2007

Os enlazo el manifiesto sobre Bolonia que se leyó en Barcelona, así como la web del grupo barcelonés


CONTRA EN DESBALLESTAMENT DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

EL PDI I EL PAS DAVANT EL PROCÉS DE BOLONYA


Des de fa molts anys, amb independència de les respectives adscripcions ideològiques, els homes i les dones que treballem a la universitat sostenim que resulta imprescindible i inajornable una reforma que posi fi al seu progressiu deteriorament. La implantació del Pla Bolonya, presumptament, vindria a ser la resposta a aquest deteriorament. Això és el que se'ns ha dit. Lamentablement, pensem que no és així.


La implantació d’aquest Pla és, en realitat, una imposició que no ha comptat amb els agents i les agents que hi estan directament implicats, i el deteriorament s'està abordant sense que s’hagi fet un autèntic diagnòstic de l’estat actual de la universitat. A hores d'ara, el que es pot afirmar irrefutablement és que s'està desballestant la universitat pública, que se n’està supeditant el funcionament als dictàmens del mercat i que s'està malbaratant el coneixement en la mesura que és tractat com una mercaderia. En definitiva, s'està decretant un canvi del model d'universitat sense que cap dels seus impulsors i defensors hagi explicat encara quin és l'eix sobre el que pivota aquest model i cap a on ha de portar-nos.


L'únic que hem sentit reiteradament, cada vegada amb un to més autoritari, és que el Pla Bolonya permetrà l'avanç del coneixement científic, la compatibilitat de les titulacions i la mobilitat d'estudiants, PDI i PAS a tot el territori de la Unió Europea, o la integració dels graduats universitaris al mercat laboral europeu, en el qual se suposa que gairebé tothom hi trobarà una inserció qualificada en acabar els estudis.


¿Algú pot dissentir d'aquests propòsits? Òbviament, nosaltres creiem que ningú. Però el que no ens diuen és que sota una reconversió docent i pedagògica que, segons afirmen, ofereix innumerables oportunitats de reforma dels estudis universitaris i un canvi en els hàbits de treball del PDI, el PAS i els estudiants, se'ns sostreu, als protagonistes de la vida universitària, la possibilitat de reflexionar lúcidament sobre les decisions que s'estan prenent i les conseqüències que tindran en la configuració de la universitat pública.


Els esdeveniments d’aquest curs a diverses universitats de l'Estat protagonitzats pels estudiants han tingut l’encert i el coratge de denunciar i de posar en l’escena pública la manca de recursos disponibles i l’estat de precarietat intel·lectual i docent cap al qual ens adrecem, estat que pretén transformar el coneixement en simples competències i habilitats, avaluables principalment segons criteris de rendibilitat empresarial. Breument, aquests esdeveniments i aquest coratge estudiantil han remogut les expectatives i esperances privatitzades sacsejant la passivitat de molts de nosaltres, que hem decidit sortir del nostre aïllament i, de manera col·lectiva, involucrar-nos activament davant els reptes de futur que la universitat hauria d’afrontar si vol fer-ho amb responsabilitat. Les protestes estudiantils han tret les crítiques i reflexions que fins ara només existien en els passadissos, a manera de ritual, tot exposant-les a un debat obert d’una manera valenta. Però alhora, la resposta oferta pels òrgans de govern de les universitats s’ha orientat sovint vers el descrèdit i el rebuig de sòlids arguments i vers la criminalització de les pràctiques i de les persones implicades en el procés de discussió del Pla Bolonya amb la intenció d’impedir l’emergència d’alternatives i d’avortar qualsevol procés de reflexió pública, compartida i democràtica: en són exemple clar les denúncies penals i el desenllaç de les mesures sancionadores als alumnes de la UAB.


La història demostra que la comunitat universitària no pot quedar al marge de cap situació crítica que l’afecti. Per això reclamem participar en un debat col·lectiu sobre el seu futur. Tants anys i tants plans i canvis de tota mena, tots tan maldestres, per força han de fer que siguem escèptics: el futur de l’ensenyament superior i de la investigació científica no pot estar consignat exclusivament en espais difusos de decisió ni en gabinets tecnocràtics que només funcionen mecànicament i rendeixen comptes d’una manera autàrquica.


És urgent i necessari millorar el nostre sistema educatiu de cap a cap, amb la participació generosa de tothom. És per això que cal obrir un debat que no es faci d'esquena als estaments de la Comunitat Universitària, sinó que en propiciï la participació.


La tan reiterada crisi de l’ensenyament, que tant escandalitza als polítics i que ajuda a omplir de polèmiques els mitjans de comunicació, massa sovint desfigura diferents aspectes que, amb el pretext d'una reforma pedagògica emmascaren, veritablement, una reforma del model d'universitat. Emparant-se en l'Espai Europeu d'Educació Superior com si fos una força de la natura que ningú no pot aturar perquè és resultat de les circumstàncies, tampoc se'ns diu que la implementació d’aquest Espai accentuarà:


  1. El progressiu segrest dels espais de pensament crític i l'embargament de les capacitats reflexives i creadores d'estudiants i professorat, amb l’adequació de continguts i ritmes frenètics dels plans d’estudi a la lògica d’un discurs capitalista de darrera generació, avui en profunda crisi i possiblement ridiculitzat per molt de temps.

  2. L’adequació de la producció i l’ús del coneixement a les lleis del mercat, transformant el pensament en meres habilitats, i convertint la formació intel.lectual en simple mercaderia.

  3. La insuficiència de transparència en la planificació i gestió del dia a dia de la Universitat, sovint immersa en pràctiques irrespectuoses amb la legalitat vigent que obstaculitza la participació, convertida en un simulacre per la mera prevalença d'operacions formals i de procediment. A tall d’exemple, destaquem la irregularitat de determinades figures contractuals, l'incompliment de la càrrega lectiva reconeguda als convenis o la recomanació de la Sindicatura de Comptes de la UAB per tal que ajusti les seves activitats comptables a la legalitat.

  4. L’extralimitació de les relacions jeràrquiques i de les diferències de condicions laborals dins del PDI i del PAS; la intensificació de les relacions de poder; l’extensió de la submissió; la col·lisió d'interessos que es resolen arbitràriament, prescindint d'instàncies formals; i la utilització de la institució pública per a lucres privats, amb la creació d’un entramat de fundacions i entitats participades, màsters privats, etcètera.


És per això que no ens resignem a l’oferta oficial d’una passivitat còmplice i que optem, en canvi, per una activitat creativa, constructora d’alternatives sempre obertes. Volem participar a generar un espai obert de discussió, no mediatitzat per principis innegables ni per normativitats immutables, per tal d’intervenir com a agents actius, com fins ara ho han estat els i les estudiants, amb la voluntat de ser interlocutors i interlocutores.


Ens emplacem, doncs, a treballar per fer realitat aquestes voluntats i fem una crida a la participació activa en aquest diàleg. El pròxim dissabte 14 de març, a les 10:30 h., PDI i PAS de les universitats catalanes ens trobarem novament a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona per definir les actuacions immediates. Tanmateix, els sotasignats d’aquest manifest també fem una crida a la participació activa a les mobilitzacions universitàries del pròxim dijous, 12 de març.Per a adherir-vos a aquest manifest, podeu enviar un e-mail a: assemblea.pdi.pas@gmail.com indicant noms, cognoms i filiació institucional.


Y un artículo de Álvaro Bermejo que se publicó el pasado 26 de marzo en el Diario Vasco:DV / OPINIÓN


DE BOLONIA A SHANGAI, PASANDO POR LA UPV”

Álvaro BermejoA medida que avanzamos en sistemas globales de información y la movilidad social se acentúa, crece la necesidad de orientación en un mundo cada vez más lleno de incertidumbres. En lo que afecta al estado actual de la Universidad vasca, esta pulsión de cambio se manifiesta en dos vectores coincidentes acerca de los cuales, sin embargo, apenas existe el menor debate en nuestra sociedad. Queda menos de un año para que se haga efectiva la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como “Proceso de Bolonia”, y aún no conocemos la posición de nuestras fuerzas políticas al respecto. Asimismo, en toda Europa está muy de moda hablar del llamado “Ranking de Shangai”, elaborado por la Universidad de esta ciudad, en el que se ordenan las quinientas mejores universidades del mundo. Me temo que no sorprenderé a nadie si revelo que sólo figura una española entre las quinientas de la fama, y queda bastante lejos del País Vasco.

Conocido todo ello, me pregunto si alguno de ustedes oyó en algún mitin de la última campaña electoral la menor alusión acerca del estado de nuestra Universidad. El lendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, no la mencionó ni en una sola ocasión. Y, hasta la fecha, tampoco Patxi López ha hecho públicos sus planes de cambio ni en lo que afecta al “Proceso de Bolonia”, ni en las muchas leguas que nos distancian para figurar en el “Ranking de Shangai”.

Se diría que ni el estado de nuestra Universidad, ni las inquietudes de estudiantes y profesores, interesan lo más mínimo a una sociedad engullida por lo que se ha dado en llamar la Civilización del Ocio. A falta de un Museo Vasco de las Vanguardias donde se pueda visitar la obra conjunta de nuestros grandes creadores, ya sólo nos faltaba fundar una Universidad de la Gastronomía para difundir “urbi et orbe” en qué consiste lo esencial de nuestro “hecho diferencial”.

Ahora bien, si esta iniciativa nos acerca a Bolonia por una vía transversal, la de reducir la universidad a un mero aprendizaje de habilidades tecnológicas –en este caso culinarias-, lo cierto es que nos aleja bastante de los parámetros de Shangai, donde lo que cuenta es el número de premios Nobel incluidos en sus claustros, la cantidad de artículos firmados en revistas como “Nature” o “Science”, y el volumen de alumnos merecedores de las prestigiosas “Medallas Fields” que han salido de sus aulas.

La última vez que visité Barcelona mis anfitriones estaban empeñados en que acudiera a una conferencia muy exclusiva del “último genio catalán”, el inefable Ferrán Adriá. Encontré mucho más estimulante un paseo por la Universidad Autónoma, y la encontré reconvertida en un museo viviente del mayo del ’68. Centenares de estudiantes habían ocupado aulas y patios con sus tiendas de campaña y sus sacos de dormir, y los debates entre ellos y sus profesores resultaban apasionantes. Aquello no era sólo una protesta contra Bolonia, sino una verdadera revuelta juvenil contra el Sistema cuya línea medular proponía la sustitución de la universidad convencional por otra más bien autogestionaria, tan utópica como inviable.

La revuelta universitaria catalana fue sofocada la semana pasada con una contundencia policial tan desproporcionada que daba mucho que pensar. Y es que, más allá del limbo universitario vasco, las protestas contra Bolonia se extienden por toda España. Sólo las cinco universidades más afectadas suman 250.000 alumnos, lo que supone la quinta parte de los estudiantes de las cincuenta universidades públicas españolas. Sería una grave temeridad considerar que esos 250.000 estudiantes están desinformados y manipulados, como afirman los defensores del Proceso de Bolonia. Pero me parece una falacia más grave todavía simplificar el debate, subrayando los parabienes que deparará la implantación del EEES para las titulaciones tecnológicas, obviando olímpicamente el Apocalipsis que se avecina para las humanísticas.

Es evidente que la geopolítica del capitalismo globalizado favorece que la concentración del poder tecnológico y económico venga acompañada de una concentración del poder del conocimiento. Pero debería preocuparnos que nuestras universidades se dejen arrastrar por esta idea de rentabilidad a ultranza, olvidando que lo esencial de cualquier universidad es formar hombres y mujeres que aprendan a pensar por sí mismos, a construir y mejorar teorías, a establecer redes de encuentro y de diálogo entre culturas, para constituir en suma un espacio donde el pensamiento siga vivo.

Frente a todo ello, Bolonia supone la sumisión de las universidades a esas cadenas de montaje donde cada obrero sólo aprendía a poner un solo tornillo. El resultado puede depararnos una universidad muy productiva, pero habitada por esa fauna de “idiotas especializados” que reducen la vida y el conocimiento a un grotesco manual de instrucciones.


Desde la última reforma, nuestra Universidad pública tenía la responsabilidad de diseñar las competencias que deben adquirir los estudiantes, equilibrando el “saber hacer” profesionalizante con el “conocer” y el “ser” que deparan las titulaciones humanísticas. Desconozco cuál ha sido el debate dentro de la UPV, si es que lo ha habido, pero tanto en Andalucía como en Cataluña los órganos de representación de cada centro público han validado autónomamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin que estos hayan sido impuestos desde instancias superiores, acatando como borregos con cátedra el trágala de Bolonia.

El “Programa para el Cambio” que promete Patxi López debería tener muy en cuenta estos procesos y no limitar su acción en el ámbito docente a una mera cuestión lingüística. Pues también urge renovar nuestra universidad desde posiciones políticas que superen la confrontación, de manera que comiencen a erradicarse viejos estilos rancios travestidos de modernidad, donde un mandarinato de científicos cree poseer la exclusiva del conocimiento válido para el mundo de hoy. La mejor Universidad es la que contribuye a generar riqueza para un país, pero también la que enseña a mirar todo lo circundante y a reflexionar sobre la condición humana en su globalidad, y no sólo desde lógicas de competitividad.

Porque Bolonia repite la fábula de los tres monos –no ver, no escuchar, no disentir-, los estudiantes amotinados en Barcelona contra este proceso nos han enseñado algo esencial. El nuevo EEES no debe ser otra cosa que lo que desde nuestras Universidades queramos diseñar, forzando los límites de la normativa si es preciso, pero sin olvidar que las viejas miradas humanísticas, en apariencia tan poco rentables, son imprescindibles ante los nuevos tiempos.

Sin pensamiento crítico, nuestra Universidad podrá homologarse como una gran factoría de cocineros y tecnócratas, pero habrá claudicado ante su más alto compromiso social dentro de la Sociedad del Conocimiento.


San Sebastián - 25 de Marzo de 2009 – Álvaro BermejoPara terminar os comunico que la PDL se reunirá el próximo lunes a la 13.30 en la cafetería de Letras.


¡Salud!

domingo, 22 de marzo de 2009

NUEVA DIRECCIÓN FORO // Más apoyos

Pues como veis. La dirección del foro pasa a ser algo más sencilla:

http://foropdl.tk

(sin el www., que quede claro)

Sigue siendo el mismo, no hace falta registrarse de nuevo ni nada por el estilo. Así es mucho más sencillo ;)

Lo añadiré a la columna de la derecha para que sea más accesible.
Por otro lado, nos llega un nuevo apoyo desde Italia.

Los estudios filológicos, las investigaciones en torno a la comunicación verbal y la transmisión
escrita y oral de los textos, no son desde luego actividades lucrativas. Contribuyen a un mejor
conocimiento de nuestro pasado, de los textos que han fundamentado una sociedad más humana y facilitado el contacto y comprensión entre distintas culturas. Algo que no genera, por desgracia, excesivos beneficios.


Al postularse la supresión de los estudios de las Filologías, la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea es sin duda consecuente con sus propósitos educativos. Busca al parecer familiarizar a sus alumnos en el respeto de una sociedad arribista, basada en la insolidaridad y en el mercantilismo de los conocimientos. Probablemente no pretenda otra cosa que amoldarlos, sin sobresaltos traumáticos, a un entorno social acomodaticio.


Nuestra generación se hizo adulta oponiéndose a un sistema intolerante hacia los derechos humanos y poco respetuoso con la cultura del compromiso social. Y así nos formamos en aulas universitarias en la que se propagaban ideales solidarios e internacionalistas. Tal vez fuera todo ello un equívoco, pero a nuestra edad nos resulta imposible tomar partido por decisiones que se ejecutan tan sólo en función de conveniencias políticas y económicas. De ahí que me resulte incomprensible el proyecto de supresión de las titulaciones de Filología Hispánica, Francesa,Clásica y Alemana.


Mi solidaridad va a los alumnos y profesores de la Facultad de Letras del campus de Vitoria, a
quienes deseo que puedan algún día encontrar a interlocutores sensatos y con las dosis necesarias de idealismo y de compromiso con la difusión de la cultura.


Jordi Canals Piñas
Investigador titular
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Trento (ITALIA)
E-mail: jordi.canals@lett.unitn.it
Trento, 22 de marzo de 2009


Y eso, por ahora nada más. nos vemos mañana en la asamblea

¡Fuerza y revolución!

Cultura Clásica

¡Saludos!
Hemos recibido nuevos apoyos:

Estimados compañeros:
Hemos publicado el manifiesto en la portada de nuestra web. El enlace directo es: http://www.culturaclasica.com/?q=node/2712

Sursum corda!


Un cordial saludo,
Antonio Glez. Amador
asociacion.culturaclasica@gmail.com
Coordinador de
www.culturaclasica.com
Editor de www.lingualatina.es

Nada más. Nos vemos mañana, a la 13.30 en el aulario.

viernes, 20 de marzo de 2009

Lunes / Miércoles

Buenas noches. Pasamos a informaros de lo que se habló y concertó en la última asamblea, aquella celebrada en la Facultad de Farmacia:

-La siguiente asamblea será el lunes 23 en la entrada del Aulario.

-La protesta principal o manifestación, como queráis llamarlo se realizará el próximo 25 de Marzo, a una hora aún sin determinar pero de la que seréis informaros los que no asistáis a la asamblea.

Como aún no se han tomado decisiones concretas acerca de lo que se hará ese día, no nos ha parecido conveniente publicarlo en el blog, para evitar rumores y habladurías.

Con esto nos referimos a los comentarios publicados en el foro acerca del trabajo que se hace en este blog o dentro de la Plataforma.

Sin más, un saludo y pasad un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima asamblea.

martes, 17 de marzo de 2009

Más cosas

Bueno, deprisa, corriendo y mal os resumo todo lo que ha pasado estos días.
Nuestra colaboradora Cris ha abierto un foro donde todos podamos dar nuestra opinión y donde los que no puedan asistir a las asambleas por diversos motivos puedan expresar la suya. Nos ocuparemos de que su voz resuene en el eco del colectivo.

FORO

Hay que registrarse, eso sí.


-----

Además, se habla de todo lo que está sucediendo en dos periódicos de gran tirada:

El País - Por Luisa Etxenike


Gara - Declaraciones del Decano


----------

Tambié nos llega el apoyo de Trinit, una asociación de informáticos de Zaragoza. Nos remiten su blog, dónde le dan caña a Bolonia (el eje del mal en todos los asuntos).

www.putoCPS.com


y... nos dan también la dirección de la Asamblea Contra la Privatización de la Universidad de Zaragoza.(copiarlo todo seguido en el navegador)


Hoy nos reuniremos entre la 13.00 y la 13.30 en la Facultad de Farmacia, para ampliar el campo de la asamblea y más gente pueda participar.

Siento la brevedad de la entrada, más tarde intentaré completarla con lo dicho ayer en la asamblea y lo que ahora se diga.

Un saludo

domingo, 15 de marzo de 2009

Apoyos y curiosidades

Que mejor día que un domingo, día del señor, para daros a conocer los nuevos apoyos que hemos recibido. Bueno, en cierto modo, todos los días son buenos para recibir un apoyo, ¿no?. En fin, aquí os los dejamos:


Xurxo Regueira Veiga, 33272626K,
profesor de latín del IES Oleana-Requena
(Valencia)


Ángel de Miguel
Poeta
Estella (Navarra)


Fernando Savater
Filósofo
Madrid


Jesús Munárriz
Poeta, traductor y editor
Madrid


Fernando Aramburu
Escritor
Hannover
AlemaniaAdemás, si volvéis un par de entradas atrás, a la titulada "¡Se acerca la Revolución!" encontrareis un curioso texto publicado en los comentarios.

Sin más, un saludo y nos vemos mañana en la reunión.


¡FUERZA Y REVOLUCIÓN!

viernes, 13 de marzo de 2009

Apoyos y cartas

Seguimos recibiendo apoyos y cartas desde muchas partes. Por ejemplo desde Valladolid:

Rosa María Espinosa Elorza

Titular del Departamento de Lengua Española

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Valladolid


También nos escribe Pablo Zapata Lerga, escritor y prfesor de lengua y literatura, desde Bilbao:


Queridos amigos:

Con agrado (por haberos acordado de mi humilde persona) y con repulsa (porque ésta es la dura realidad) recibo vuestra carta. ¿Y qué queréis que nos pase a nosotros los que nos dedicamos a las “ciencias gloriosamente inútiles”, que decía Coseriu? La realidad es la que manda, una sociedad mercantilista donde lo que cuenta es el dinero, lo material. Los que nos hemos dedicado de por vida a todo esto, pasamos por unos imbéciles. ¿A quién le importa la cultura? ¿Pero no veis cómo está podrido el mundo de los políticos en una no pequeña minoría? Antes los albañiles influían en los políticos, pero luego han sido ellos los que se han presentado a alcaldes, a presidentes de clubes de fútbol… un montón de majaderos con cara de ladrillo. Pero esos majaderos presiden clubes de fútbol, que se ha transformado en la moderna religión.

Pero nada de resignarnos. En eso envidio vuestra juventud, en que no os amoldéis, en que protestéis con fuerza ante quien sea. Los valores del espíritu tienen que prevaler. Recordad que es un cuento eso de que el pueblo es sabio, de que las masas tienen la razón. Ni hablar, las masas son manejables, necesitan -siempre ha sido así- líderes baratos que los lleven por el camino fácil. Con frecuencia la minoría que tiene la razón es olvidada. Lo bueno, lo selecto, es para minorías con buen gusto.

La palanca que que mueve los pueblos no es la economía sino la cultura, como bien lo supieron los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, los intelectuales de la Generación del 98 y del 27. Pero mirad cómo terminaron. La masa es de pan y toros, y le importa un rábano que se quiten las facultades de Humanidades con tal de que ellos tengan el pesebre lleno. Ya explicó Baroja en El árbol de la Ciencia.

Una gran mayoría de los políticos son unos incompetentes puestos a dedo, trepas metidos a política porque no sirven para otra cosa. Hay que luchar y dar publicidad porque lo que se pide es de sentido común…. En este mundo donde lo que cuenta es el dinero hay que reivindicar el mundo de las Humanidades.

Que sepáis que contáis conmigo para lo que queráis.

Pablo Zapata Lerga

Escritor y profesor de lengua y literatura.

Bilbao


Y... nos llega la declaración de repulsa por parte de GERN -Germanistas de Euskadi, la Rioja, Navarra- dándonos su apoyo y expresando su rechazo ante lo que está sucediendo:

DECLARACIÓN DE GERN REFERENTE A LA POSIBLE ELIMINACIÓN DE CUATRO TITULACIONES EN LA FACULTAD DE LETRAS DE LA UPV


GERN (Germanistas de Euskadi, la Rioja, Navarra ) es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es el fomento de la enseñanza de la lengua alemana en las comunidades autónomas anteriormente mencionadas. Ante las informaciones recientemente aparecidas en la prensa sobre la posible desaparición de cuatro titulaciones de Filología en la UPV, entre las cuales se encontraría la Filología Alemana, consideramos necesario expresar nuestro más profundo rechazo a esta decisión.

En tanto que asociación de germanistas y profesores de alemán no podemos sino lamentar la posible desaparición de la única titulación de Filología Alemana que se oferta en nuestro entorno (los centros más cercanos en los que se imparte son las universidades de Santiago, Salamanca y Barcelona). Ello supondría la imposibilidad de seguir formando profesores de alemán y, por supuesto, de las demás especialidades afectadas. Se trata de un hecho muy grave que refleja el desinterés por la formación en lenguas extranjeras de nuestras autoridades educativas y su falta de planificación a largo plazo. La enseñanza de lenguas extranjeras es considerada una cualificación clave por la Unión Europea, que en su documento “Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística, Plan de acción 2004-2006” señala reiteradamente la necesidad de que los ciudadanos europeos dominen al menos dos lenguas extranjeras y el deber de los respectivos gobiernos de garantizar su aprendizaje dentro de sus respectivos sistemas educativos.

Desde la Asociación GERN hemos establecido como uno de nuestros principales objetivos impulsar la presencia de una segunda lengua extranjera obligatoria en la enseñanza preuniversitaria en Euskadi y para ello hemos mantenido contactos con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y con la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, sin que hasta la fecha nuestros esfuerzos se hayan visto coronados por el éxito.

A nuestro modo de ver, la exigua presencia de lenguas como el alemán en la enseñanza primaria y secundaria está estrechamente ligada con los modestos datos de matrícula en algunas de las filologías ahora cuestionadas, puesto que, si los alumnos no tienen oportunidad de entrar en contacto con otras lenguas que no sean el inglés durante su formación preuniversitaria, difícilmente van a optar por esas carreras. Por otra parte, la escasa oferta de plazas de profesor de alemán por parte de la Consejería de Educación contribuye a crear la imagen falsa de que estas carreras tienen pocas salidas en el mercado laboral. La empleabilidad de los egresados de Filología Alemana es muy alta, tanto en el sector de la educación como en empresas orientadas a la exportación o en el sector del automóvil (69 empresas alemanas tienen filiales en Euskadi y 166 empresas vascas exportan a Alemania, a lo que hay que añadir las relaciones comerciales con Austria y Suiza).

Por todo ello consideramos un error que la supresión de las cuatro filologías ahora en peligro, tanto más grave si se tiene en cuenta el coste que supondría revertir esta decisión una vez tomada. Consideramos además que la cuestión requiere tanto de nuestras autoridades políticas como universitarias una mayor visión de conjunto: no basta con mantener dichas titulaciones, sino que hay que atacar de frente el problema de la deficiente enseñanza de idiomas en la educación primaria y secundaria. La proliferación de centros privados de enseñanza de lenguas y la creación de una infraestructura inexistente en nuestro entorno, como son las EE.OO.II., son sin duda una consecuencia del fracaso de nuestro sistema educativo en lo referente a la enseñanza de lenguas extranjeras y un indicio claro de que el dominio de lenguas extranjeras es una cualificación demandada por la sociedad. Para subsanar estas deficiencias es necesario poner en pie una estrategia global, de la que la formación de los futuros profesores es una pieza fundamental. Y esta sólo es posible en la Universidad. Por ello mostramos nuestra oposición más decidida a la desaparición de las titulaciones mencionadas y en particular de la Filología Alemana.


Fdo.: Cristina Jarillot Rodal

Vicepresidenta de la asociación GERN

Facultad de Letras

Departamento de Filología Inglesa y Alemana y de Traducción e Interpretación

Despacho 1.11

Paseo de la Universidad, 5

01007 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 01 36 05Y nada más por hoy. Que paséis un buen fin de semana revolucionario. Volved con las pilas cargadas, que se os va a necesitar a tod@s."No hay cincuenta maneras de combatir, sólo hay una, vencer."
André Malraux

jueves, 12 de marzo de 2009

¡Se acerca la Revolución!


Como habéis podido observar, la revolución ya está aquí. En la asamblea realizada esta mañana, en la sentada, se ha acordado que el próximo 26 de Marzo se realizará una gran protesta, aún sin determinar. La idea es informar en todas las facultades de lo que aquí se está cociendo, y convocarlas a una protesta masiva el 26 de Marzo. Incluirá una pequeña marcha por el Campus y, si se tercia y se consiguen los permisos, una manifestación por la capital alavesa.

Aquí os pongo los grupos de voluntarios para recorrer las diferentes facultades encartelando e informando a la gente:

Trabajo Social: Koldo, Unai, Xabi
Magisterio: Cristina, Eli, David
Ingeniería: Ander, Alex, Ibai, Judith
Aulario/Pabellón: Marina, Eleder, Uxue, Aritz
Económicas: Nerea, Itziar, Esther
IVEF: Dani, Ariane, Koldo, Estibaliz
Enfermería: Teresa, Asier, Borja


Se convoca de nuevo a la asamblea, y a todo el que quiera acudir, el lunes 16, a las 13.30h en el Hall de Letras. En caso de hacer buen tiempo saldremos después al paseo de detrás de la Facultad. Allí decidiremos el cartel a diseñar para informar en las facultades y el panfleto a redactar, para poder empezar a trabajar a la tarde.


Sin más, ánimo con la lucha y a seguir trabajando en esta pequeña revolución.


"Si el presente es la lucha, el futuro es nuestro"
Ernesto "Che" Guevara

miércoles, 11 de marzo de 2009

Un grito que traspasa fronteras


Nuestra protesta sigue llegando a diferentes puntos del planeta. Esta vez nos llega una carta dirigida al rector, nuestro estimado Iñaki Goirizelaia, en la que se deja claro lo que el Plan Bolonia puede traer. Escrita por Jacques Joset, catedrático emérito en la Universidad de Lieja (Bélgica)


Estimado Señor Rector:
Suscribo cada una de las palabras del manifiesto de la Plataforma de Defensa de las
Letras de la UPV y me uno a la protesta de los profesores y estudiantes de la Facultad
de Filosofía y Letras de esa Universidad. Ya hace cinco años que el plan de Bolonia es
de aplicación en Bélgica y es un verdadero desastre intelectual. Al colaborar el
Rectorado de la UPV en su implementación, está cometiendo uno de los mayores errores de
su carrera académica de que tendrá que arrepentirse al constatar los resultados dentro
de un par de años.
Atentamente

Jacques JOSET
Catedrático emérito
Université de Liège
BélgicaPor si fuese poco, también se nos menciona, y a la vez se que hace una preciosa protesta por todo lo que está pasando, en este blog, administrado por una antigua alumna de románicas.


Nada más. ¡Nos vemos mañana en la sentada!


Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”

Pablo Neruda

¡SENTADA Y COLOQUIO!Como habréis podido comprobar en la Facultad de Letras, el jueves 12, a las 12, hay convocada una nueva sentada, con posterior coloquio entre todos los asistentes para tratar el tema que nos concierne.

¡Contamos con vuestra asistencia!


Por otra parte, podéis seguir mediante este blog las diferentes noticias que han aparecido en lo que al asunto se refiere.


Nada más.


¡Fuerza y revolución!

Mil cosas más


Tras este breve parón por dificultades técnicas ajenas a la plataforma, volvemos a la carga.

Nos han llegado nuevos apoyos en gran cuantía, aquí os los dejamos:


Apoyos al Manifiesto de las Filologías


Han expresado explícitamente su apoyo al manifiesto leído, las siguientes personas:De el mismo modo, nuevas cartas de protesta nos han llegado desde Zaragoza y el CSIC. Aquí os las ponemos:

Apoyos al Manifiesto de las Filologías


Han expresado explícitamente su apoyo al manifiesto leído, las siguientes personas:


Francisco J. Díaz de Castro

Catedrático de Literatura Española

Universitat de les Illes Balears


Laurence Breysse-Chanet

“Maître de conférences”

Instituto Hispánico de la Sorbona-París IV


Julio Neira

Coordinador General

Centro Andaluz de las Letras


Armando Savignano

Catedrático de Filosofía Moral

Universidad de Trieste


Diego Jesús Jiménez

Poeta

Premio Nacional de Literatura


Antonio Colinas

Poeta

Premio Nacional de Literatura


Luis Antonio de Villena

Escritor


Andrés Sorel

Presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España


Julia Otxoa

Escritora


Ricardo Ugarte

Escultor


Juan Carlos Abril

Poeta, Universidad de Granada


Fernando Beltrán

Poeta


Almudena del Olmo

Profesora Titular de Literatura Española

Universitat de les Illes Balears


Luis Bagué

Poeta y Profesor

Universidad de Alicante


Santos Sanz Villanueva

Catedrático de Literatura Española

Universidad Complutense de Madrid


Sabina de la Cruz

Profesora Titular de Universidad, jubilada

Universidad Complutense de Madrid

Presidenta de la Fundación Blas de Otero


Lucía Montejo Gurruchaga

Profesora Titular de Literatura Española

UNED


Fernando Valls

Profesor de Literatura Española y Crítico Literario

Universitat Autónoma de Barcelona

Ha reproducido el manifiesto con sus comentarios en su blog: La nave de los locos (http://nalocos.blogspot.com/)


Francisco Ruiz Noguera

Poeta

Profesor Titular de Lingüística General

Universidad de Málaga


José María Merino

Escritor. Premio Nacional de Literatura

Real Academia Española

DNI 09598164 B


Paloma Díaz-Mas

Escritora y Profesora de Investigación

CSIC


María Dolores Albiac

Profesora Titular de Literatura Española

Universidad de Zaragoza, con DNI, nº 46200580C


Sabas Martín

Escritor y miembro de la Academia Canaria de la LenguaNelson Orringer

Catedrático Emérito

Connecticut (USA)


C. Alex Longhurst

Visiting Professor

Department of Spanish and Spanish-American Studies

King's College London


Prof.Dra.Ma.Carmen Porrúa

Universidad de Buenos AiresFrançoise Morcillo

“Maître de conférences”

Université de OrléansJosé Romera Castillo

Catedrático de Literatura Española

Director del Depto. de Literatura Española

UNED


Agustín Delgado

Poeta

Madrid


Eli Tolaretxipi

Escritora

Donostia


Mª Elena Barroso Villar

Catedrática EU (Literatuara y comunicación) en el Departamento de

Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura. Facultad de Comunicación.

Universidad de Sevilla

DNI. 10498266PArantxa Gómez Sancho

Editora
Revista ÍNSULAProf. dr. Patrick Collard

Catedrático Emérito de Literaturas Hispánicas

"Universiteit Gent" (Gante, Bélgica).JAIME SILES

Catedrático de Lengua y Literatura Latina

Universidad de Valencia

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLASICOS.


Mario Hernández

Catedrático de Literatura Española

Universidad Autónoma de Madrid


Jordi Gracia

Catedrático de Literatura Española

Universidad de BarcelonaAna Sofía Pérez-Bustamante Mourier

Profª Titular de Literatura Española

Universidad de Cádiz


Domingo Ródenas de Moya

Universitat Pompeu Fabra

Facultat d'Humanitats


Francisca Noguerol Jiménez

DNI 28475950H

prof. Titular de Lit. Hispanoamericana

Universidad de Salamanca


Marta López-Luaces

University of Montclair


Laura Scarano

Catedrática de Literatura Española

CONICET-Universidad de Mar del Plata


José Enrique Martínez

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Universidad de León


Ángel Luis Prieto de Paula

Catedrático de Literatura Española

Universidad de Alicante


Irma Emiliozzi

Catedrática de Literatura Española

Universidad de Buenos Aires


Guillermo Carnero

Poeta y Premio Nacional de Literatura

Catedrático de Literatura Española

Universidad de Alicante


Juan Cano Ballesta

Catedrático Emérito


Claude Le Bigot

Catedrático emérito de la Universidad de Rennes 2


Marcela Romano

Profesora de Literatura Española

Universidad de Mar del Plata


Clara Obligado

Escritora
DNI- 50834158 H


RenéVázquez Díaz

Escritor cubano

Suecia


Susana Rodríguez Rosique

Dpto. Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Alicante


Francisco Estévez

Università degli Studi di Torino


Cristina Odriozola Braconier

15901170 M

Escritora


Mercedes Roffé

Escritora

Nueva York


Dionisio Cañas

Poeta y profesor

Nueva YorkRicardo Tejada

Profesor

Université de Le Mans


Carmen Peire Arroba

dni 5384896T,

productora musical y cuentista.


José María Pozuelo Yvancos

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Universidad de MurciaJavier Lluch Prats

Investigador Postdoctoral

Instituto de Lengua, Literatura y Antropología

CSIC


Javier Quiñones Pozuelo

Profesor y escritor

Ha reproducido el manifiesto con sus comentarios en su blog:

(http://www.blogger.com/profile-find.g?t=o&q=Profesor+y+escritor)Michael Thompson

Secretario de la asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda

Universidad de Durham


Dr Omar García-Obregón

Dept. of Hispanic Studies

Queen Mary, University of London


Julián Daniel Gutiérrez-Albilla

Lecturer in Spanish and Latin American Film Studies

University of Newcastle


Begoña Camblor Pandiella

Profesora, Universidad de Oviedo


Manuel Pulido Mendoza

Escritor e investigador

Visiting Scholar at NYU


Laurie-Anne Laget

Casa de Velázquez

Universidad de la Sorbona (Paris III)


Leopoldo Sánchez Torre

Profesor Titular de Literatura Española

Universidad de Oviedo


Alfonso Pascal Ros

Poeta

Navarra


Antoni Parera Martínez

licenciado en Filologia Catalana,

Universitat de BarcelonaRicardo González Leandri

Científico Titular

CSIC


Luis Etxenike

Escritora

DonostiaM. Antonia Fornés (en nombre del profesorado del Departamento)

Directora del Departamento de Filología Española, Moderna y Latina

Universidad de las Islas Baleares


Pilar Bellido

Profesora Titular del área de Literatura Española en la Facultad de Comunicación

Universidad de SevillaCarlos Blanco Aguinaga

Catedrático de Literatura Española, jubilado.

University of California, UPV/EHU


Mª Piedad García-Murga Suárez

NIF: 50215677F

Licenciada en Filología Inglesa

Universidad Complutense de Madrid.


José Tono Martínez

Escritor y ensayista

MadridAndrés Neuman Galán

Escritor
DNI 74686188-J


Julia Uceda

Poeta

Premio Nacional de Literatura

Sevilla


Francisco Javier Irazoki

Poeta

ParísEnrique Ruiz-Fornells

Research Professor of Spanish (Emeritus).

The University of Alabama

Asociación Hispánica de Humanidades (AHH)

USA


Mª Jesús López Garrido

Licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Valencia

NIF: 19101354S


Xurxo Regueira Veiga

33272626K

profesor de latín del IES Oleana-Requena (Valencia)


Mª Teresa Cases Fandos,

profesora de latín del instituto Honori García de Vall d'Uixó (Castellón)Delfin Carbonell, Ph.D.

Doctor en Filología
José Montero Reguera

Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura

Facultad de Filología y Traducción

Universidad de Vigo

As Lagoas - Marcosende, s/n

36310 - Vigo, PONTEVEDRA (ESPAÑA)


Cartas de protesta de Paloma Díaz-Mas (CSIC) y de María-Dolores Albiac (Universidad de Zaragoza)


Carta de Paloma Díaz-Mas (CSIC)He tenido noticia, por la prensa y a través de mis colegas profesores de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea, de la intención del Rectorado de la UPV/EHU de suprimir los estudios de grado de las titulaciones de Filología Hispánica, Francesa, Clásica y Alemana.


Durante más de dieciocho años (desde 1983 hasta 2001) fui profesora de la UPV/EHU, concretamente en la titulación de Filología Hispánica (antes Filología Románica), precisamente una de las que ahora se quiere suprimir. En la UPV/EHU desarrollé, pues, una buena parte de mi carrera profesional, desde profesora contratada hasta catedrática de Literatura Española. Con otros compañeros (muchos de los cuales siguen siendo profesores allí) contribuí --a través de la docencia, la investigación y la gestión—a construir y poner en marcha la que entonces se llamaba Facultad de Filología, Geografía e Historia, y a consolidar el incipiente campus de Álava. Por mis clases calculo que pasaron más de un millar de alumnos, algunos de los cuales son hoy día profesores en la misma UPV/EHU, en otras universidades y en centros de enseñanza secundaria.

Como antigua profesora de la UPV/EHU, me avergüenza profundamente que la que fue mi Universidad se plantee ahora suprimir unas titulaciones que tienen largo arraigo en la UPV/EHU (tres de ellas, desde los mismos orígenes de la Facultad y del Campus de Álava, creadas y desarrolladas por iniciativa de una de las figuras señeras y primeros impulsores de la Universidad, el profesor Koldo Mitxelena) y que han cumplido durante todos estos años una función social en el País Vasco.


Y que pueden seguir cumpliéndola, ya que, que yo sepa, no hay ninguna otra universidad pública ni privada en la Comunidad Autónoma vasca que imparta esas titulaciones. Los alumnos vascos que quieran estudiar en adelante Filología Hispánica, Francesa, Alemana o Clásica tendrán que matricularse en universidades de otras comunidades autónomas o del extranjero, donde sí que se ofrecen esos estudios.

También los alumnos Erasmus que acuden a la UPV/EHU a cursar parte de sus estudios en esas especialidades dejarán de venir. El campus de Álava es desde hace años uno de los que más alumnos Erasmus recibe de toda la Universidad, y la mayoría de ellos acuden atraídos por algunas de esas titulaciones que ahora se intentan suprimir.


La supresión de esas titulaciones se pretende justificar por razones de rentabilidad. Pero a ese respecto, conviene recordar que en materias de educación, formación e investigación, la rentabilidad no puede ni debe calcularse en términos puramente económicos: cuentan también la generación y la transmisión del conocimiento, que en las sociedades desarrolladas son valores en sí mismos.


Tampoco parece que la medida pueda justificarse por razones estratégicas. La supresión
de esas titulaciones tendría un alto coste de imagen para la UPV/EHU, reduciría su
competitividad en el conjunto de las universidades del espacio europeo y, en el caso de
Filología Hispánica, convertiría al País Vasco en la única comunidad autónoma bilingüe
que no ofrece estudios universitarios de grado sobre las dos lenguas oficiales y sus
literaturas.

La mayor parte de los profesores que imparten en este momento esas titulaciones en la
UPV/EHU, además de tener una sólida trayectoria docente e investigadora reconocida en todo el Estado español e internacionalmente --aunque, por lo visto, no igualmente
reconocida por la propia UPV-EHU, a la que pertenecen--, ocupan puestos consolidados.

No se entiende la rentabilidad que puede tener dejar a ese profesorado estable y
altamente cualificado sin una de sus tareas específicas y con más proyección social,
para la cual además fueron contratados por la Universidad: la docencia.


Un cordial saludo


Paloma Díaz-Mas

Profesora de Investigación del CSIC


Carta de María-Dolores Albiac (Universidad de Zaragoza)


La Dra. María-Dolores Albiac Blanco, Profesora Titular de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza, con DNI, nº 46200580C, hace manifiesta su protesta ante las autoridades universitarias correspondientes por la supresión de las titulaciones de Filología Hispánica, Clásica, Francesa y Alemana de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
Autorizo al Dr. D. Juan José Lanz Rivera, para que una mi nombre al manifiesto de rechazo que, en su caso, puedan presentar los agraviados por una decisión impropia de una comunidad civilizada, indigna de quienes se relacionan con el mundo de la Ciencia, y, en este caso, además, bárbara e irresponsablemente discriminatoria y segregacionista.
Que una Universidad que se precie de superar el nivel de "academia de piso" erradique de sus aulas el estudio y conocimiento de la filología de la lengua de entendimiento común de la nación, sitúa a esa institución en cotas de incultura y analfabetismo difícilmente superables.

Si a tamaña tropelía científica, la acompaña la supresión de esas otras tres filologías, habremos de concluir, sin lugar a error, que la Euskal Herriko Unibertsitatea ha decidido volver la espalda a la historia europea, al pasado común del mundo occidental (con sus logros y sus abominaciones), ha renunciado a comprender los orígenes y evolución del pensamiento civilizado, y a investigar y profundizar el entramado de influencias y relaciones que unen nuestras culturas entre sí, y las enlazan y articulan con otras colectividades y culturas.

Permítanme los responsables de esta tremenda decisión de la Euskal Herriko Unibertsitatea que les explique una pequeña anécdota que, con valor de categoría, (y salvadas las diferencias) tiene bastante en común con la actual coyuntura (pues mi inteligencia se niega a creer que no se trate sino de algo coyuntural y pasajero).

Es el caso que frente a la barbarie del pangermanismo hitleriano, azote de diferencias, de tradiciones, de ideologías y de culturas ajenas a la proclamada pureza aria, se acabó alzando una hermosa y solemne respuesta por mano de un sabio perseguido por las hordas nazis. Era Ernst Robert Curtius. Curtius, el sabio demócrata y antinazi, respondió al chato pangermanismo, ávido de colocar bardas y perseguir fusiones, con uno de los libros más inteligentes e iluminadores del siglo XX: Literatura europea y edad media latina. Allí donde el nazismo cavaba fosos e inventaba una historia disforme y racista, el estudio de Curtius hablaba, con rigor y datos, de los puentes que unían, en un sustrato común, y desde antiguo, las vidas, pensamientos, el arte, la cultura y el espíritu de millones de europeos, y de quienes con ellos se relacionaron.

Ese libro no se puede escribir sin la existencia de esas filologías que la Euskal Herriko Unibertsitatea pretende ahora erradicar de su programación. Es evidente que la Euskal Herriko Unibertsitatea, si persiste en su actual línea, se permite el lujo de expulsar de sus aulas a Ernst Robert Curtius, pues malamente podrá leerlo con un adarme de aprovechamiento ese alumnado al que tan romo futuro intelectual le prepara.

Con el deseo de que las autoridades competentes aquilaten en un sentido progresista sus decisiones y sirva para algo nuestra queja, querido Juan José, te mando este estallido de indignación y te autorizo a que hagas de él el uso que consideres pertinente para defender nuestras convicciones.

Un abrazo de

María-Dolores Albiac

(Lola sólo para los amigos)
Y como mera curiosidad, os enlazamos a un texto escrito por el Señor Goirizelaia publicado el pasado 28 de Febrero, antes de las elecciones vascas. Un texto idílico y digno de ser leído.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090228/politica/quizas-20090228.html

Un saludo!