viernes, 27 de marzo de 2009

Cositas...

Buenas.

Siento la tardanza en subiros algo, pero he tenido bastantes problemas a la hora de actualizar el blog.

Paso directamente a comentaros lo que se ha terciado estos días.


La plataforma ha recibido más apoyos:


Carmen Codoñer Merino

Catedrática Emérita de la Universidad de Salamanca

Doctor Hornoris Causa por las Universidades de Caen, Lisboa y UPV/EHUJuan Antonio González Iglesias

Profesor de Filología Latina de la Universidad de Salamanca y Poeta

Premio Internacional de Poesía Generación del 27 2002

Premio Loewe 2007

Os enlazo el manifiesto sobre Bolonia que se leyó en Barcelona, así como la web del grupo barcelonés


CONTRA EN DESBALLESTAMENT DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

EL PDI I EL PAS DAVANT EL PROCÉS DE BOLONYA


Des de fa molts anys, amb independència de les respectives adscripcions ideològiques, els homes i les dones que treballem a la universitat sostenim que resulta imprescindible i inajornable una reforma que posi fi al seu progressiu deteriorament. La implantació del Pla Bolonya, presumptament, vindria a ser la resposta a aquest deteriorament. Això és el que se'ns ha dit. Lamentablement, pensem que no és així.


La implantació d’aquest Pla és, en realitat, una imposició que no ha comptat amb els agents i les agents que hi estan directament implicats, i el deteriorament s'està abordant sense que s’hagi fet un autèntic diagnòstic de l’estat actual de la universitat. A hores d'ara, el que es pot afirmar irrefutablement és que s'està desballestant la universitat pública, que se n’està supeditant el funcionament als dictàmens del mercat i que s'està malbaratant el coneixement en la mesura que és tractat com una mercaderia. En definitiva, s'està decretant un canvi del model d'universitat sense que cap dels seus impulsors i defensors hagi explicat encara quin és l'eix sobre el que pivota aquest model i cap a on ha de portar-nos.


L'únic que hem sentit reiteradament, cada vegada amb un to més autoritari, és que el Pla Bolonya permetrà l'avanç del coneixement científic, la compatibilitat de les titulacions i la mobilitat d'estudiants, PDI i PAS a tot el territori de la Unió Europea, o la integració dels graduats universitaris al mercat laboral europeu, en el qual se suposa que gairebé tothom hi trobarà una inserció qualificada en acabar els estudis.


¿Algú pot dissentir d'aquests propòsits? Òbviament, nosaltres creiem que ningú. Però el que no ens diuen és que sota una reconversió docent i pedagògica que, segons afirmen, ofereix innumerables oportunitats de reforma dels estudis universitaris i un canvi en els hàbits de treball del PDI, el PAS i els estudiants, se'ns sostreu, als protagonistes de la vida universitària, la possibilitat de reflexionar lúcidament sobre les decisions que s'estan prenent i les conseqüències que tindran en la configuració de la universitat pública.


Els esdeveniments d’aquest curs a diverses universitats de l'Estat protagonitzats pels estudiants han tingut l’encert i el coratge de denunciar i de posar en l’escena pública la manca de recursos disponibles i l’estat de precarietat intel·lectual i docent cap al qual ens adrecem, estat que pretén transformar el coneixement en simples competències i habilitats, avaluables principalment segons criteris de rendibilitat empresarial. Breument, aquests esdeveniments i aquest coratge estudiantil han remogut les expectatives i esperances privatitzades sacsejant la passivitat de molts de nosaltres, que hem decidit sortir del nostre aïllament i, de manera col·lectiva, involucrar-nos activament davant els reptes de futur que la universitat hauria d’afrontar si vol fer-ho amb responsabilitat. Les protestes estudiantils han tret les crítiques i reflexions que fins ara només existien en els passadissos, a manera de ritual, tot exposant-les a un debat obert d’una manera valenta. Però alhora, la resposta oferta pels òrgans de govern de les universitats s’ha orientat sovint vers el descrèdit i el rebuig de sòlids arguments i vers la criminalització de les pràctiques i de les persones implicades en el procés de discussió del Pla Bolonya amb la intenció d’impedir l’emergència d’alternatives i d’avortar qualsevol procés de reflexió pública, compartida i democràtica: en són exemple clar les denúncies penals i el desenllaç de les mesures sancionadores als alumnes de la UAB.


La història demostra que la comunitat universitària no pot quedar al marge de cap situació crítica que l’afecti. Per això reclamem participar en un debat col·lectiu sobre el seu futur. Tants anys i tants plans i canvis de tota mena, tots tan maldestres, per força han de fer que siguem escèptics: el futur de l’ensenyament superior i de la investigació científica no pot estar consignat exclusivament en espais difusos de decisió ni en gabinets tecnocràtics que només funcionen mecànicament i rendeixen comptes d’una manera autàrquica.


És urgent i necessari millorar el nostre sistema educatiu de cap a cap, amb la participació generosa de tothom. És per això que cal obrir un debat que no es faci d'esquena als estaments de la Comunitat Universitària, sinó que en propiciï la participació.


La tan reiterada crisi de l’ensenyament, que tant escandalitza als polítics i que ajuda a omplir de polèmiques els mitjans de comunicació, massa sovint desfigura diferents aspectes que, amb el pretext d'una reforma pedagògica emmascaren, veritablement, una reforma del model d'universitat. Emparant-se en l'Espai Europeu d'Educació Superior com si fos una força de la natura que ningú no pot aturar perquè és resultat de les circumstàncies, tampoc se'ns diu que la implementació d’aquest Espai accentuarà:


 1. El progressiu segrest dels espais de pensament crític i l'embargament de les capacitats reflexives i creadores d'estudiants i professorat, amb l’adequació de continguts i ritmes frenètics dels plans d’estudi a la lògica d’un discurs capitalista de darrera generació, avui en profunda crisi i possiblement ridiculitzat per molt de temps.

 2. L’adequació de la producció i l’ús del coneixement a les lleis del mercat, transformant el pensament en meres habilitats, i convertint la formació intel.lectual en simple mercaderia.

 3. La insuficiència de transparència en la planificació i gestió del dia a dia de la Universitat, sovint immersa en pràctiques irrespectuoses amb la legalitat vigent que obstaculitza la participació, convertida en un simulacre per la mera prevalença d'operacions formals i de procediment. A tall d’exemple, destaquem la irregularitat de determinades figures contractuals, l'incompliment de la càrrega lectiva reconeguda als convenis o la recomanació de la Sindicatura de Comptes de la UAB per tal que ajusti les seves activitats comptables a la legalitat.

 4. L’extralimitació de les relacions jeràrquiques i de les diferències de condicions laborals dins del PDI i del PAS; la intensificació de les relacions de poder; l’extensió de la submissió; la col·lisió d'interessos que es resolen arbitràriament, prescindint d'instàncies formals; i la utilització de la institució pública per a lucres privats, amb la creació d’un entramat de fundacions i entitats participades, màsters privats, etcètera.


És per això que no ens resignem a l’oferta oficial d’una passivitat còmplice i que optem, en canvi, per una activitat creativa, constructora d’alternatives sempre obertes. Volem participar a generar un espai obert de discussió, no mediatitzat per principis innegables ni per normativitats immutables, per tal d’intervenir com a agents actius, com fins ara ho han estat els i les estudiants, amb la voluntat de ser interlocutors i interlocutores.


Ens emplacem, doncs, a treballar per fer realitat aquestes voluntats i fem una crida a la participació activa en aquest diàleg. El pròxim dissabte 14 de març, a les 10:30 h., PDI i PAS de les universitats catalanes ens trobarem novament a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona per definir les actuacions immediates. Tanmateix, els sotasignats d’aquest manifest també fem una crida a la participació activa a les mobilitzacions universitàries del pròxim dijous, 12 de març.Per a adherir-vos a aquest manifest, podeu enviar un e-mail a: assemblea.pdi.pas@gmail.com indicant noms, cognoms i filiació institucional.


Y un artículo de Álvaro Bermejo que se publicó el pasado 26 de marzo en el Diario Vasco:DV / OPINIÓN


DE BOLONIA A SHANGAI, PASANDO POR LA UPV”

Álvaro BermejoA medida que avanzamos en sistemas globales de información y la movilidad social se acentúa, crece la necesidad de orientación en un mundo cada vez más lleno de incertidumbres. En lo que afecta al estado actual de la Universidad vasca, esta pulsión de cambio se manifiesta en dos vectores coincidentes acerca de los cuales, sin embargo, apenas existe el menor debate en nuestra sociedad. Queda menos de un año para que se haga efectiva la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como “Proceso de Bolonia”, y aún no conocemos la posición de nuestras fuerzas políticas al respecto. Asimismo, en toda Europa está muy de moda hablar del llamado “Ranking de Shangai”, elaborado por la Universidad de esta ciudad, en el que se ordenan las quinientas mejores universidades del mundo. Me temo que no sorprenderé a nadie si revelo que sólo figura una española entre las quinientas de la fama, y queda bastante lejos del País Vasco.

Conocido todo ello, me pregunto si alguno de ustedes oyó en algún mitin de la última campaña electoral la menor alusión acerca del estado de nuestra Universidad. El lendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, no la mencionó ni en una sola ocasión. Y, hasta la fecha, tampoco Patxi López ha hecho públicos sus planes de cambio ni en lo que afecta al “Proceso de Bolonia”, ni en las muchas leguas que nos distancian para figurar en el “Ranking de Shangai”.

Se diría que ni el estado de nuestra Universidad, ni las inquietudes de estudiantes y profesores, interesan lo más mínimo a una sociedad engullida por lo que se ha dado en llamar la Civilización del Ocio. A falta de un Museo Vasco de las Vanguardias donde se pueda visitar la obra conjunta de nuestros grandes creadores, ya sólo nos faltaba fundar una Universidad de la Gastronomía para difundir “urbi et orbe” en qué consiste lo esencial de nuestro “hecho diferencial”.

Ahora bien, si esta iniciativa nos acerca a Bolonia por una vía transversal, la de reducir la universidad a un mero aprendizaje de habilidades tecnológicas –en este caso culinarias-, lo cierto es que nos aleja bastante de los parámetros de Shangai, donde lo que cuenta es el número de premios Nobel incluidos en sus claustros, la cantidad de artículos firmados en revistas como “Nature” o “Science”, y el volumen de alumnos merecedores de las prestigiosas “Medallas Fields” que han salido de sus aulas.

La última vez que visité Barcelona mis anfitriones estaban empeñados en que acudiera a una conferencia muy exclusiva del “último genio catalán”, el inefable Ferrán Adriá. Encontré mucho más estimulante un paseo por la Universidad Autónoma, y la encontré reconvertida en un museo viviente del mayo del ’68. Centenares de estudiantes habían ocupado aulas y patios con sus tiendas de campaña y sus sacos de dormir, y los debates entre ellos y sus profesores resultaban apasionantes. Aquello no era sólo una protesta contra Bolonia, sino una verdadera revuelta juvenil contra el Sistema cuya línea medular proponía la sustitución de la universidad convencional por otra más bien autogestionaria, tan utópica como inviable.

La revuelta universitaria catalana fue sofocada la semana pasada con una contundencia policial tan desproporcionada que daba mucho que pensar. Y es que, más allá del limbo universitario vasco, las protestas contra Bolonia se extienden por toda España. Sólo las cinco universidades más afectadas suman 250.000 alumnos, lo que supone la quinta parte de los estudiantes de las cincuenta universidades públicas españolas. Sería una grave temeridad considerar que esos 250.000 estudiantes están desinformados y manipulados, como afirman los defensores del Proceso de Bolonia. Pero me parece una falacia más grave todavía simplificar el debate, subrayando los parabienes que deparará la implantación del EEES para las titulaciones tecnológicas, obviando olímpicamente el Apocalipsis que se avecina para las humanísticas.

Es evidente que la geopolítica del capitalismo globalizado favorece que la concentración del poder tecnológico y económico venga acompañada de una concentración del poder del conocimiento. Pero debería preocuparnos que nuestras universidades se dejen arrastrar por esta idea de rentabilidad a ultranza, olvidando que lo esencial de cualquier universidad es formar hombres y mujeres que aprendan a pensar por sí mismos, a construir y mejorar teorías, a establecer redes de encuentro y de diálogo entre culturas, para constituir en suma un espacio donde el pensamiento siga vivo.

Frente a todo ello, Bolonia supone la sumisión de las universidades a esas cadenas de montaje donde cada obrero sólo aprendía a poner un solo tornillo. El resultado puede depararnos una universidad muy productiva, pero habitada por esa fauna de “idiotas especializados” que reducen la vida y el conocimiento a un grotesco manual de instrucciones.


Desde la última reforma, nuestra Universidad pública tenía la responsabilidad de diseñar las competencias que deben adquirir los estudiantes, equilibrando el “saber hacer” profesionalizante con el “conocer” y el “ser” que deparan las titulaciones humanísticas. Desconozco cuál ha sido el debate dentro de la UPV, si es que lo ha habido, pero tanto en Andalucía como en Cataluña los órganos de representación de cada centro público han validado autónomamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin que estos hayan sido impuestos desde instancias superiores, acatando como borregos con cátedra el trágala de Bolonia.

El “Programa para el Cambio” que promete Patxi López debería tener muy en cuenta estos procesos y no limitar su acción en el ámbito docente a una mera cuestión lingüística. Pues también urge renovar nuestra universidad desde posiciones políticas que superen la confrontación, de manera que comiencen a erradicarse viejos estilos rancios travestidos de modernidad, donde un mandarinato de científicos cree poseer la exclusiva del conocimiento válido para el mundo de hoy. La mejor Universidad es la que contribuye a generar riqueza para un país, pero también la que enseña a mirar todo lo circundante y a reflexionar sobre la condición humana en su globalidad, y no sólo desde lógicas de competitividad.

Porque Bolonia repite la fábula de los tres monos –no ver, no escuchar, no disentir-, los estudiantes amotinados en Barcelona contra este proceso nos han enseñado algo esencial. El nuevo EEES no debe ser otra cosa que lo que desde nuestras Universidades queramos diseñar, forzando los límites de la normativa si es preciso, pero sin olvidar que las viejas miradas humanísticas, en apariencia tan poco rentables, son imprescindibles ante los nuevos tiempos.

Sin pensamiento crítico, nuestra Universidad podrá homologarse como una gran factoría de cocineros y tecnócratas, pero habrá claudicado ante su más alto compromiso social dentro de la Sociedad del Conocimiento.


San Sebastián - 25 de Marzo de 2009 – Álvaro BermejoPara terminar os comunico que la PDL se reunirá el próximo lunes a la 13.30 en la cafetería de Letras.


¡Salud!

2 comentarios:

 1. Ya lo he comentado en el foro pero bueno:

  "Las Juntas cierran filas con Letras:
  Por iniciativa del PP y del PNV, la Cámara foral reclamará que se mantengan todas las filologías."

  http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090327/alava/juntas-cierran-filas-letras-20090327.html

  ResponderEliminar
 2. La Junta Departamental de la Carrera de Letras de la Universidad de Buenos
  Aires declara su apoyo a los profesores y estudiantes de la Universidad del
  País Vasco que se oponen a la eliminación de cuatro titulaciones en
  Filologías y adhiere a los términos de su Manifiesto, sumándose a su rechazo
  de lo que contituye un claro menosprecio de la relevancia social de las
  humanidades.

  Director de la carrera de Letras
  Prof. Américo Cristófalo

  Profesores miembros de la Junta Departamental
  Leonardo Funes
  Martín José Ciordia
  Miguel Ángel Vedda
  Salvio Martín Menéndez

  Universidad de Buenos Aires
  Facultad de Filosofía y Letras

  ResponderEliminar